Har du behov av tilläggsisolering?

​Med tilläggsisolering så kan du minska energikostnader för ditt hus. Väljer du kontakta tilläggsisolering vind med lösull, så är det dessutom miljövänligt, samt ekonomiskt. Det kan finnas många anledningar till att du vill tilläggsisolerera din vind eller ditt hus. Dels är det ofta på grund av att man vill sänka uppvärmningskostnaderna. Har man ett hus, som inte är isolerat på rätt sätt, så kan det bli drag. Det drar då ut en mängd värme som försvinner till ingen nytta. 

Genom tilläggsisolering av vind, så kan ditt hem bli varmt och skönt och värmen stannar där den ska vara, i huset! Du som vill ha tilläggsisolering till huset, kan kontakta MB Isolering.

Tilläggsisolera ditt hus

Anlitar du MB Isolering AB, så kan du spara på dina värmekostnader för hela huset. De använder sig av lösull, som är ett modernt material så väl som att det är ett miljösmart isoleringsmaterial. Du kan tilläggsisolera villan, bostadsrätten eller en nybyggnation. Dessutom har du rätt till att nyttja ROT avdrag när du anlitar ett företag för att göra en tilläggsisolering. 

Mindre värmekostnader

Du sparar då dels pengar på det genom att värmekostnaden kommer bli mindre, samt att kostnaden med ROT gör att även arbetskostnaden kommer att minska. Lösull är ett bra material till tilläggsisolering, då det utöver at minska energiförbrukning även är hållbart, har bullerskyddande egenskaper samt står emot fukt, mögel och brand. Så du som vill tilläggsisolera, och spara kostnader på flera sätt.

Se till att kontakta MB Isolering så hjälper de dig!